Informacja

Wszystkie projekty graficzne z wykorzystaniem logotypu Areny Gorzów muszą być przesyłane, z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem przed realizacją, do akceptacji operatora hali na adres: sekretariat@arenagorzow.pl