0miejsc

Liczba miejsc na widowni

0 m2

Powierzchnia Hali Głównej

 • Liczba miejsc na widowni 5 191 miejsc
  (w tym 1 934 miejsc na trybunach teleskopowych)
 • Powierzchnia Hali Głównej 2 203m2
 • Strefa VIP 7 lóż VIP + 181 miejsc siedzących na trybunach
 • Powierzchnia ekranu diodowego na elewacji 180m2
 • Powierzchnia Hali Treningowej 1 305m2

 • Kubatura obiektu 130 844m3
 • Powierzchnia zabudowy 7 650 m2
 • Metal wykorzystany w konstrukcji 1200 ton
 • Beton wykorzystany do budowy 8000m3
 • Liczba pomieszczeń 206
 • Najwyższy punkt dachu hali 19,5 m