Prace nad obiektem rozpoczęły się już w 2016 roku od opracowania koncepcji budowy hali sportowo – widowiskowej, a w 2017 roku dokonano wyboru projektanta obiektu. W toku powstawania dokumentacji koncepcja była szeroko konsultowana m.in. z klubami sportowymi, Szkołą Mistrzostwa Sportowego, Komisją Sportu Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w zakresie wielkości, funkcjonalności czy lokalizacji hali.


 W 2018 roku Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. zatwierdził projekt budowlany i udzielił pozwolenia na budowę. W tym samym roku główny inwestor – Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. wystąpił do Ministerstwa z wnioskiem o dofinansowanie. Pod koniec 2020 roku dokonano wyboru generalnego wykonawcy zadania, firmy BUDIMEX S.A. Budowę zakończono w listopadzie 2023 roku.

Zadanie zostało sfinansowane z budżetu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w kwocie prawie 55 mln zł oraz dofinansowane przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu na kwotę 22 mln zł oraz przez Marszałka Województwa Lubuskiego w wysokości 6 mln zł.

2016
Koncepcja budowy hali

Koncepcja budowy hali sportowo-widowiskowej
Konsultowanie koncepcji z: klubami sportowymi, Szkołą Mistrzostwa Sportowego, Komisją Sportu Rady Miasta

2017
Przyjęcie koncepcji
Przyjęcie koncepcji budowy. Wybór projektanta obiektu.
2018
Pozwolenie na budowę

Udzielenie pozwolenia na budowę. Złożenie wniosku inwestycyjnego o dofinansowanie.

2019
Dokumentacja

Przygotowanie dokumentacji budowlanej.

2020
Wybór wykonawcy

Wybór generalnego wykonawcy zadania - BUDIMEX S.A.

2021
19.05.2021 r.
Akt Erekcyjny

Uroczyste podpisanie i wmurowanie Aktu Erekcyjnego pod budowę Hali.

2023
09-10.12.2023 r.
Zakończenie budowy

Otwarcie Areny Gorzów